logo

ดูแลเนื้อหาและโฆษณาบนเพจ

ไม่ใช่เรื่องยาก สัมผัสกับพลังของกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลได้เลยวันนี้

ดูแลเนื้อหาบนเพจและโฆษณา (Standard)

รายละเอียด 1 เดือน 3 เดือน
วางแผนเนื้อหา
จำนวนเนื้อหา 8 โพสต์ 24โพสต์
คิดแคปชั่นโฆษณา
ทำแคมเปญโฆษณา 2 แคมเปญ 6 แคมเปญ
รายงานผลโฆษณา ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์
ออกแบบภาพปก 1 ภาพ 3 ภาพ
ค่าบริการ 15,300 41,300
ราคายังไม่รวมค่าโฆษณาขั้นต่ำ 5,000 5,000
รวมทั้งสิ้น 20,300 46,300

ดูแลเนื้อหาบนเพจและโฆษณา (VIP)

รายละเอียด 1 เดือน 3 เดือน
วางแผนเนื้อหา
จำนวนเนื้อหา 16 48
คิดแคปชั่นโฆษณา
ทำแคมเปญโฆษณา 4 แคมเปญ 12 แคมเปญ
รายงานผลโฆษณา ทุก 1 สัปดาห์ ทุก 1 สัปดาห์
ออกแบบภาพปก 2 ภาพ 6 ภาพ
ค่าบริการ 27,500 74,000
ราคายังไม่รวมค่าโฆษณาขั้นต่ำ 5,000 5,000
รวมทั้งสิ้น 32,500 79,000

พูดคุยกับเรา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามช่องทางด้านล่างนี้

Line: @marketingcoachth  หรือโทร 0972320599 (ครูแซม)