ดูแลการโฆษณาเฟสบุ๊ค (Facebook Ads)

Marketingcoachth เราจะช่วยคุณวางแผนและทำโฆษณาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางราคา (Standard)

รายละเอียด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
จำนวนแคมเปญ 2 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
จำนวนภาพกราฟิก 1 ภาพ 3 ภาพ 6 ภาพ
คิดแคปชั่น
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
ทำ Testing
รายงานผล ทุก 2 สัปดาห์ ทุกๆ 2 สัปดาห์ ทุกๆ 2 สัปดาห์
ราคา 5,000 14,250 27,000

ตารางราคา (VIP)

รายละเอียด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
จำนวนแคมเปญ 4 แคมเปญ 12 แคมเปญ 24 แคมเปญ
จำนวนภาพกราฟิก 2 ภาพ 6 ภาพ 12 ภาพ
คิดแคปชั่น
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
ทำ Testing
รายงานผล
ราคา 9,500 14,250 50,000
เงินค่าโฆษณาครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 5,000 5,000
รวมจำนวนเงินต้องชำระ 14,500 19,250 55,000

*ทุกแพคเกจไม่รวมค่าโฆษณาโดยตรงกับ facebook ขั้นต่ำ 5,000 บาท

*ราคาไม่รวมการดูแลเพจและการเขียน Content

*เพื่อให้แคมเปญมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด ลูกค้าควรเขียนเนื้อหาเพจให้น่าสนใจ และ หมั่นเข้าถึงลูกค้าของท่านอยู่เสมอ