logo

บริการด้านออกแบบกราฟฟิก

แต่ละแบบต่างกันอย่างไร

collorfull-cat_7790-2

กราฟิก

                  กราฟฟิก เป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น
- วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงานออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัตถุ 2 มิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อันได้แก่ งานสถาปนิกในการเขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของจิตรกร การออกแบบโฆษณาของช่างออกแบบ
กราฟฟิกเป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพลายเส้น รวมไปถึงการพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และการจัดทำหนังสือ

infographic-template-design_1270-39

อินโฟกราฟิก

                       Infographic คืออะไร  ปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลมหาศาล แต่ถ้าเรานำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เท่านั้น การทำ Infographic (อินโฟกราฟฟิก) ถือเป็นวิธีหนึ่งในการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย และนิยมมากในการใช้ทำ Content Marketing ในปัจจุบัน

PT VDO
ประเภทงานภาพนิ่ง 1 ภาพ 3 ภาพ
infographic 2,000 5,000
ประเภทงานภาพเคลื่อนไหว ไม่เกิน 60 วินาที เกิน 60 วินาที
Motion infographic 15,000 ติดต่อเรา
Motion graphic 9,000 ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามช่องทางด้านล่างนี้

Line: @marketingcoachth  หรือโทร 0972320599 (ครูแซม)